Мессежний Тусгай Дугаарын үйлчилгээ

Утас: 2222
Э-Шуудан: customercare@mobicom.mn